Uutinen 15.4.2019

Jyväskylän kaupunki jättää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon kunnallisvalituksesta

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen on jätetty kunnallisvalitus kaupunginvaltuuston päätöksestä 4.2.2019, jolla valtuusto täsmensi valtuuston Hippos 2020 periaatepäätöstä. Valituksenalaisena päätöksenä on vain kaupunginvaltuuston päätös 4.2.2019/1, ei jo lainvoimainen Hippos2020-hankkeen käynnistämistä koskeva kaupunginvaltuuston päätös 28.5.2018/39 tai muu Hippos-hanketta koskeva kaupungin aikaisempi päätöksenteko. Jyväskylän kaupunki vaatii hylkäämään valituksen kokonaisuudessaan perusteettomana.

Valituksen liitteessä on valittajien toimesta esitetty Hippos2020-hanketta koskevia lukuisia lähtötieto- ja asiavirheitä. Tästä syystä kaupunginhallitus liittää hallinto-oikeudelle annettavaan lausuntoon päätösliitteen mukaisen vastineen, jossa virheellisiä lähtötietoja ja väärinymmärryksiä on korjattu ja kommentoitu.

Kaupunginhallitus päätti

  • antaa hallinto-oikeudelle esitetyn mukaisen lausunnon ja vaatia hallinto-oikeutta hylkäämään sekä valituksen että valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteettomina;
  • vaatia, että hallinto-oikeus määrää valittajat yhteisvastuullisesti korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti hallinto-oikeudelle myöhemmin esitettävän kuluerittelyn mukaisesti viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona hallinto-oikeuden päätös on ollut asianosaisten saatavissa; sekä
  • vastustaa valituksessa esitettyä vaatimusta päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä perusteettomana. Kaupunginvaltuuston valituksenalainen päätös on kuntalain 143 §:n pääsäännön mukaisesti täytäntöönpantavissa, koska valitus ei siinä esitetyt valitusperusteet huomioon ottaen käy hyödyttömäksi.

Lue lisää kaupunginhallituksen esityslistalta: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7994

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 266 8089
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Uutiset
18.6.2019
15.5.2019
15.4.2019
12.4.2019
5.2.2019
29.1.2019
21.1.2019
17.1.2019
31.10.2018
29.5.2018
6.3.2018
7.2.2018
12.12.2017
27.9.2017
15.9.2017
21.4.2017
4.5.2017
16.5.2017
2.8.2017
22.5.2017
13.9.2017
8.3.2017
5.4.2017


Jaa sivu: