Uutinen 17.1.2019

Hippokselle tulossa katettu jalkapallostadion

Uudelle Jyväskylän Hippokselle on suunnitelmien mukaan tulossa katettu jalkapallostadion, joka tulisi olemaan Suomen ainoa katettu stadion jalkapallolle. Tämä mahdollistaisi ympärivuotiset ottelut ja tapahtumat 4500 katsojalle.

Uudelle Jyväskylän Hippokselle on suunnitelmien mukaan tulossa katettu jalkapallostadion, joka tulisi olemaan Suomen ainoa katettu stadion jalkapallolle. Tämä mahdollistaisi ympärivuotiset ottelut ja tapahtumat 4500 katsojalle.

Hippos2020-hankkeen kokonaiskannattavuuslaskelmat ovat myös tarkentuneet. Kiinteistöveroarvio on tarkentunut arvioidusta puolesta miljoonasta eurosta noin kahteen miljoonaan euroon, mikä lisäisi kaupungin arvioituja tuloja noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupunginjohtajan esitys on, että merkittävä osa lisääntyneistä tuotoista (1 M eur/vuodessa) käytetään liikuntatilojen varusteiden hankintaan, mikä parantaa liikunta- ja urheiluseurojen toimintamahdollisuuksia.

Kaupunginhallituksen esityslistan teksti kokonaisuudessaan:

Hippos2020 -hankkeen pääperiaatteiden tarkistaminen

Valmistelijat Kari Halinen, projektipäällikkö, Hippos2020 ja Anne Sandelin, elinkeinojohtaja, Jyväskylän kaupunki

Kaupunginvaltuuston 28.5.2018/39 jälkeen Hippos2020-hanke on edennyt Lehto Groupin vetämänä kohti rakennussuunnittelu- ja vuokrausvaihetta. Toimintamallia ja hankkeen kannattavuuslaskelmia on tarkennettu neuvottelujen ja selvitysten pohjalta, vuokraneuvotteluiden edetessä luonnosvaiheen suunnitelmia on muokattu. Kaupunginvaltuuston 28.5.2018/39 periaatepäätöksiin Hippos-hankkeesta tehdään nyt täsmennykset tilaohjelmaan jalkapallostadionin kattamisen osalta sekä talouskokonaisuuteen kiinteistöveroarvion muuttuessa. Näiltä osin täydennetään edellistä 28.5.2018/39 valtuuston päätöstä ja muilta osin kevään Hippos-päätös pysyy voimassa.

Hankkeen kiinteistöveroarvio on tarkentunut siten, että se tulisi nousemaan merkittävästi alun perin arvioidusta 0,5 MEUR:sta 1,8–2,1 MEUR:oon. Tämä lisää kaupungin arvioituja vuosittaisia tuloja 1,3-1,5 MEUR, ja samalla heikentäisi hankkeen kokonaiskannattavuutta lisäyksen verran. Kannattavuuteen vaikuttava tekijä on myös urheilu- ja liikuntaseurojen käyttöön tulevien tilojen irtaimiston investoinnit, kuten esimerkiksi yleisurheilu- ja voimistelutelineet sekä erikoismatot. Ne muodostavat merkittävän osan hankkeen vuosittaisista käyttökustannuksista. Kaupunki voisi parantaa hankeen kannattavuutta osallistumalla liikuntairtaimiston vuosittaisiin hankintoihin. Kaupungin talouden kannalta tämä ei olisi lisämeno, sillä kiinteistöveron tuotto lisääntyy aikaisempaan laskelmaan verrattuna. Kaupunki voisi tehdä enintään 1 MEUR:lla vuodessa Hippokselle irtaimistohankintoja 20 vuoden ajan, liikuntapalvelujenostosopimuksen ajan. Irtaimistohankinnan sisällön hyväksyisi kaupunki ja liikuntapalvelut vuosittain.

Rakentamisen kokonaishinta on pysynyt noin 200 M€ arviossa. Hinta sisältää nyt myös katetun jalkapallostadionin. Stadionin kattaminen mahdollistaa sen paremman ja monipuolisemman käytettävyyden ympärivuotisesti. Koko vuoden käytettävä stadion tuo avostadionia paremman tuoton hankkeelle. Kattamisen nettokustannusvaikutus sisältyy myös kaupungin miljoonan euron lisäpanostukseen irtaimistoon, jolloin hankkeen kannattavuus saadaan riittävälle tasolle. Hippos2020-hankkeen stadion on Suomen ainoa katettu jalkapallostadion, siellä voidaan järjestää 4500 katsojalle otteluita ja tapahtumia sekä leirityksiä ympärivuotisesti.

Hankkeen tiloista on nyt vuokrattu tai viimeistelyvaiheessa noin 45 % liike-ja kaupallisista tiloista sekä toimistotiloista. Vuokraus jatkuu edelleen, päävuokralaisneuvottelut ovat hyvässä vaiheessa. Tavoitteena on saattaa rakennussuunnittelu, management-toimintamalli ja sopimukset siihen vaiheeseen, että hankkeen rakentaminen on mahdollista käynnistää syys-lokakuussa 2019. Tällöin myös urheiluseurojen väistöt ovat mahdollisimman vähäiset.

Kaupunki menee äänettömäksi yhtiömieheksi Hippoksen rakennuttajana toimivaan kommandiittiyhtiöön valtuuston 28.5.2018/39 päätöksellä. Tämän kommandiittiyhtiön vastuunalaiseksi yhtiömieheksi perustetaan osakeyhtiö. Kaupungin osuus tästä yhtiöstä tulee olemaan 33,3 % ja muut osakkaat ovat Lehto Group Oyj ja Fennia Varainhoito Oy.

Kaupungin kokonaissijoitus kommandiittiyhtiöön on 28 MEUR vaiheittain vuosien 2019–2023 aikana kaupunginvaltuuston päätöksen 28.05.2018/39 mukaisesti. Kaupunki rakentaa itse Hippokselle viimeisessä vaiheessa toteutettavan liikuntapuiston, jonka kustannusarvio on noin 6 MEUR. Tätä liikuntapuiston osuutta ei liitetä osaksi sijoituskokonaisuutta.

Liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin innovaatio ja yritysekosysteemin edistämiseksi käynnistyy vuoden alusta Keski-Suomen kehittämisrahaston tuella kehittämishanke. Kehittämishankeen päätavoitteet ovat muodostaa tavoitetila Hippoksen ja Kukkulan alueellisesta ja monialaisesta ekosysteemistä sekä yhdistää julkiset ja yksityiset palveluntuottajat, tutkimus-, kehitys-·ja innovaatiotoimijat, asiantuntijat ja asiakkaat kehittämään yhdessä ekosysteemiä.

Liitteet: (löytyvät esityslistasta verkkosivuilta)

  • Luonnos tilaohjelmasta 17.1.2019
  • Arvio hankkeen vaikutuksista kaupungin talouteen 17.1.2019
  • Kaupunginvaltuuston päätös ja liitteet 28.5.2018/39

Kaupunginjohtaja Koiviston päätösesitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää:

1. Hyväksyä Hippos2020-hankkeen seuraavista muutetuista sopimuksista ja suunnitelmista pääperiaatteet
- Huonetilaohjelman luonnoksen ja luonnos kustannusarvioista, joka sisältää katetun jalkapallostadionin
- Arvio hankkeen vaikutuksista kaupungin talouteen 17.1.2019.

2. Hankkii vuosittain enintään 1 MEUR liikuntatilojen irtaimistoa Hippoksella konsessiosopimuksen keston ajan.

3. Valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään näiden muutettujen kohtien osalta, tarvittavat lopulliset sopimukset pääperiaatteiden mukaisesti.

Tiedote perustuu Jyväskylän kaupunginhallituksen 21.1. esityslistaan.

Hippos2020-hankkeen ajantasaiset kuvat, joissa katettu jalkapallostadion näkyy, löytyvät täältä.
Kuvat: PES-Arkkitehdit Oy

Lisätiedot:
Anne Sandelin
elinkeinojohtaja, Jyväskylän kaupunki
040 581 9958, anne.sandelin(at)jkl.fi

Hippos2020 havainnekuva eteläinen ilmaperspektiivi
Uutiset
18.6.2019
15.5.2019
15.4.2019
12.4.2019
5.2.2019
29.1.2019
21.1.2019
17.1.2019
31.10.2018
29.5.2018
6.3.2018
7.2.2018
12.12.2017
27.9.2017
15.9.2017
21.4.2017
4.5.2017
16.5.2017
2.8.2017
22.5.2017
13.9.2017
8.3.2017
5.4.2017


Jaa sivu: