Hippos2020 tarjoaa kansainvälisesti ainutlaatuiset edellytykset ja liikuntapaikat liikuntatieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseksi.


Lasse Kannas

dekaani

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto


Tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä

Suomalainen liikunnan ja urheilun valmennuksellinen, tutkimuksellinen ja koulutuksellinen huippuosaaminen on keskittynyt Jyväskylään. Jyväskylän yliopistossa toimii Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta.

 • Tiedekunnan tehtävänä on edistää liikunnan avulla väestön terveyttä.
 • Yliopiston opetuksen ja tutkimuksen painoalueita ovat liikunta, hyvinvointi ja opettajien koulutus.
 • Liikuntalääketiede tutkii liikunnan ja sairauksien välistä yhteyttä ja edistää näin ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.
 • Hippos2020 on liikunnan ja liikuntalääketieteen koulutuspaikka, jossa kouluttautuvat niin liikunnan opettajat, valmentajat, tutkijat, liikuntalääketieteen osaajat, urheilulääkärit, fysioterapeutit, psykologit, ravitsemusasiantuntijat kuin kehonhuoltajatkin.
 • Jyväskylässä on 1400 liikunta- ja terveystieteen opiskelijaa. Heidän koulutukseensa Hippos2020:n tilat, ympäristöt ja toimijat antavat uusia mahdollisuuksia.
 • Liikuntatieteellinen tutkimus on mukana nyt kahdessa monitieteisessä osaamiskeskittymässä: Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt sekä Ikääntyminen ja hyvinvointi.
 • Robotisaatio ihmisten arkiapuna, ikääntyvän väestön etäkuntoutus, sähköiset terveyskatsastukset ja omahoidon edistäminen ovat esimerkkejä monitieteellisestä liikuntateknologian tutkimus-, kehitys- ja pilotointityöstä.
 • Hippos2020 on osa koko Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymää, joka kattaa laajasti tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen. Osaamiskeskittymässä ovat mukana mm. Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.
 • Hippos2020 tuo liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin huipputoimijat yhteen ja kokoaa Jyväskylään ainutlaatuisen vahvan osaamiskeskittymän.


Hippos2020 antaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kokeilevaan, tutkivaan ja oppivaan liikunta- ja urheilukulttuurin kehittämisen.


Lasse Kannas

dekaani

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto


Hippos2020 kehitysalustana mahdollistaa uudenlaisen tavan toteuttaa koulutusta, edistää yrittäjyyttä ja tehdä asiakaslähtöistä tutkimus-, kehitys- ja palvelutoimintaa yhdessä verkoston kanssa. Toiminta Hippoksella tukee merkittävästi JAMKin strategiaa ja siellä erityisesti monialaisen kuntoutuksen vahvuusalaa ja digitaalisen korkeakoulun kehittymistä.


Jussi Halttunen

rehtori

JAMK

Kansainvälisesti ainutlaatuinen

 • Osaamiskeskittymä tutkii ja tuo uusimmat menetelmät kaikkien ulottuville ja kouluttaa liikunnan, hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja urheilun ammattilaisia.
 • Hippos2020 toimii ns. master training centerinä ammattilaisten ylimmälle koulutukselle.
 • Alueelle syntyvä liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä on Jyväskylän yliopiston liikuntalaboratorioineen tutkimuksen ja tuotekehityksen aivot ja sydän.
 • Avaintoimijat keräävät liikunnan ja kaikkien urheilulajien ja lajiliittojen datan yhteen ja analysoivat sen. Liikunta- ja hyvinvointiklusteri tuottaa datasta yhteiskunnalle hyödyllistä tietoa liikunnan, urheilun, hyvinvoinnin, kuntoutuksen ja oppimisen aloille.
 • Hippoksen lähelle Kukkulalle rakennetaan uusi 700 miljoonan euron keskussairaala. Hippos2020:n toimijoiden yhteistyö keskussairaalan toimijoiden kanssa luo erinomaisia uusia mahdollisuuksia liikunnalliselle kuntoutukselle ja kuntoutuksen tutkimukselle.
 • Osaamiskeskittymä tarjoaa liikuntaan, urheiluun ja hyvinvointiin ja niiden teknologiaan keskittyneille yrityksille vahvan verkoston ja modernin, virikkeellisen toimintaympäristön. Myös liikunnan ja hyvinvoinnin palveluita ja teknologiaa tuottaville start up-yrityksille Hippos2020 on oikea starttipaikka.
 • Osaamiskeskittymän toimijoiden tiivis yhteistyö tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja innovoinnissa yhdistettynä tehokkaaseen kaupallistamiseen tuottaa taloudellisesti merkittäviä tuloksia niin tuotteissa, menetelmissä kuin palveluissakin.

Hippos2020 on ainutlaatuinen liikunnan ja liikkumisen innovaatioiden alusta. Hippoksella voi nähdä ja kokea huippu-urheilun ytimen -tunteet, ja myös tulosten taustat - tutkimuksen.


Eino Havas

johtaja

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

LIKES

Vahvat ankkuritoimijat

 • Hippos2020:n ankkuritoimijoilla - Jyväskylän yliopisto/liikuntatieteellinen tiedekunta, LIKES, KIHU, Suomen Olympiakomitea, JAMK - on kivenkova osaamispääoma
 • Suomalainen liikunnan ja urheilun valmennuksellinen, tutkimuksellinen ja koulutuksellinen huippuosaaminen keskittyy jatkossa entistä vahvemmin Jyväskylään.
 • Jyväskylän asema liikunnan- ja valmennuspedagogiikan koulutuksen ja taidon opettamisen kehtona vankistuu.
 • Monitieteellisyys avaa lukemattomia mahdollisuuksia liikunnan, hyvinvoinnin ja kansanterveyden edistämiseen.

Uuden ja modernin liikunta- ja terveyslaboratorion rakentaminen Hippos2020 -alueen ytimeen tarjoaa loistavat mahdollisuudet korkeatasoiselle liikunnan ja terveyden sekä liikunnan edistämistä koskevalle tutkimukselle.


Lasse Kannas

dekaani

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto


JAMKin Hyvinvointiyksikkö kouluttaa sote–alan huippuammattilaisia, tekee kansainvälisen tason tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä edustaa liiketoiminnassaan alan kärkeä mm. koulutusviennissä. Vahvuuksiamme ovat motivoituneet opiskelijat ja henkilöstön osaaminen sekä käytännön että teorian sisällöissä. Hippos2020 kehitysalustana luo upeat puitteet nykyisten ja tulevien osaajien kohtaamiseen ja moninaiseen jatkuvaan kehittymiseen.


Pertti Malkki

yksikönjohtaja

JAMK


Faktat

 • Tutkimus
 • Koulutus
 • Monitieteisyys
 • Jyväskylän yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • JAMK
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Jaa sivu: